POZIV NA BESPLATNU OBUKU: Razvoj i unapređenje ključnih kompetencija kadrova u mikro, malim i srednjim preduzećima

08.03.2023Privredna/Gospodarska komora FBiH u okviru projekta „Business Information Hub", koji se implementira u okviru šireg EU4BusinessRecovery projekta, a finansira Evropska unija i Vlada SR Njemačke poziva mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP), na BESPLATNU OBUKU na temu: "RAZVOJ I UNAPREĐENJE KLJUČNIH KOMPETENCIJA KADROVA U MIKRO, MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA”.

Online obuka će se održati 13.03.2023. (ponedjeljak) sa početkom u 10h.

Prijavu za učešće je moguće izvršiti putem linka najkasnije do nedjelje, 12.03.2023. godine.

Detaljna agenda bit će naknadno dostavljena prijavljenim učesnicima obuke. Prijavljeni učesnici se mole da dan pred obuku, provjere junk/spam foldere u slučaju da su link za pristupanje obuci i agenda završili u neželjenoj pošti.

Pandemija korona virusa, ekonomska kriza i brojne druge nestabilnosti i promjene koje su obilježile ekonomska kretanja imale su ogroman utjecaj na poslovanje svih privrednih subjekta bez obzira na sektor industrije i njihovu veličinu. Ipak, otpornost na vanjske promjene u posljednje dvije godine najsnažnije je testirana na mikro, malim i srednjim preduzećima. Sa početkom ere "novo normalno” u drugoj polovici 2021. i u 2022. godini, mikro, mala i srednja preduzeća morala su se brzo prilagoditi novom pristupu poslovanja, kako bi sačuvali svoje poslovanje i izgradili otpornost na veće lokalne i globalne promjene nad kojima nemaju nikakav uticaj. Ipak ovi izazovi u poslovanju zahtjevaju kontinuiran razvoj i unapređenje kompetencija kadrova, kako bi se u što kraćem vremenskom roku pravovremeno odgovorilo na nove zahtjeve tržišta.

 

Cilj obuke je upravo dati odgovore koje su to ključne kompetencije kadrova koje je neophodno razvijati i unaprijediti unutar mikro, malih i srednjih preduzeća kako bi se adekvatno odgovorilo na aktuelne i buduće izazove u poslovanju.

Poziv za obuku najmijenjen je svim mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP), sa posebnim fokusom na kompanije iz metalnog i drvnog sektora.

Motiv realizacije projekta Business Information Hub je pretvaranje teških vremena za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) u svojevrsnu priliku, transformacijom trenutne situacije alternativnim putevima koji će istaći upotrebu pametnih i online alata, te tako omogućit nastavak poslovanja i u ovim izazovnim vremenima.

Više informacija o projektu dostupno je na www.bizhub.ba

"Projekat EU4BusinessRecovery podržava mikro, mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini da nastave sa poslovanjem i očuvanjem radnih mjesta, a posebno će podržati poduzetnice, mlade i druge ranjive skupine u osnivanju vlastitih biznisa i u prevladavanju negativnog učinka pandemije Covid-19 stvaranjem otpornijeg poslovnog okruženja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona eura) i Vlada Savezne Republike Njemačke (0,7 milion eura). EU4BusinessRecovery zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od 2021. godine do 2023. godine. Za više informacija, posjetite www.eu4business.ba.

Za dodatna pitanja o projektu molimo vas kontaktirajte:

Anela Karahasan, Projekt menadžer

e-mail: a.karahasan@kfbih.com

tel: 387 33 566 333, i

Armin Hodžić, Tim lider

e-mail: a.hodzic@kfbih.com

tel: 387 33 566 308