Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – oktobar 2022. godine uplatili 5.260.543.020 KM javnih prihoda

07.11.2022

I.Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-oktobar 2022. godine uplatili5.260.543.020 KMjavnih prihoda, što je u odnosu isti period 2021. godine više za692.115.044

KM, ili za 15,15 %, a u odnosu na isti period 2019. godine više za899.139.561 KM, ili za 20,62 %.

Uplate javnih prihoda u periodu januar-oktobar 2022. godine u odnosu na januar-oktobar 2021. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:


 
 


R.br.

Kantoni

januar-oktobar 2021

januar-oktobar 2022

index (jan-okt 22/ 21)

razlika u KM

učešće u ukupnoj naplati (%)

1.

Sarajevski

1.684.926.166

1.952.217.426

115,86

267.291.260

37,11

2.

Tuzlanski

777.631.982

900.018.136

115,74

122.386.154

17,11

3.

Zeničko-dobojski

592.701.326

698.165.436

117,79

105.464.110

13,27

4.

Hercegovačko-neretvanski

537.436.161

595.770.188

110,85

58.334.027

11,33

5.

Srednjobosanski

343.008.553

393.152.185

114,62

50.143.632

7,47

6.

Unsko-sanski

276.190.204

314.243.410

113,78

38.053.206

5,97

7.

Zapadnohercegovački

172.391.888

201.061.206

116,63

28.669.319

3,82

8.

Kanton 10

86.388.950

96.053.721

111,19

9.664.771

1,83

9.

Bosansko-podrinjski

51.429.247

55.641.321

108,19

4.212.074

1,06

10.

Posavski

46.323.500

54.219.991

117,05

7.896.491

1,03

UKUPNO

4.568.427.976

5.260.543.020

115,15

692.115.044

100,00

 

U strukturi javnih prihoda za period januar-oktobar 2022. godine:

-porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su uiznosu461.860.010KM,

-porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su uiznosu461.409.012 KM,

-porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu75.412.863KM,

-porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu36.770.771KM,

-zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu347.413KM,

-takse i naknade su naplaćene u iznosu574.361.923 KM,

-novčane kazne su naplaćene u iznosu45.281.384 KM,

-članarine su naplaćene u iznosu8.796.312 KM,

-ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu3.696.772 KM.

U periodu januar-oktobar 2022. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu3.591.537.867 KM.

U strukturi doprinosa za period januar-oktobar 2022. godine naplaćeni su:

-doprinosi za PIO/MIO u iznosu2.010.015.574KM,

-doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu1.416.760.612KM,

-doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu164.761.680 KM.

II. Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.10.2022. godine je 539.551. Ovaj broj veći je za8.302u odnosu na podatak od 31.10.2021.godine kada je broj zaposlenih bio531.249.

Broj zaposlenih na dan 31.10.2022. godine veći je za 1.215 u odnosu na podatak od 30.09.2022. godine kada je broj zaposlenih iznosio 538.336.

 

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica

Kanton

Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 31.10.2022.

Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 31.10.2021.

Razlika 2022 - 2021

Kanton Sarajevo

145.495

142.626

2.869

Tuzlanski kanton

104.296

103.187

1.109

Zeničko-dobojski kanton

87.479

87.163

316

Hercegovačko-neretvanski kanton

55.188

53.069

2.119

Srednjobosanski kanton

52.512

52.246

266

Unsko-sanski kanton

38.973

38.741

232

Zapadnohercegovački kanton

21.568

21.023

545

Kanton 10

11.666

11.388

278

Bosansko-podrinjski kanton

7.558

7.514

44

Posavski kanton

5.830

5.747

83

Republika Srpska

8.125

7.729

396

Brčko distrikt

861

816

45

Ukupno:

539.551

531.249

8.302

 

Stanje broja zaposlenih na dan 31.10.2022. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/31_10.pdf.

 

III. Evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 31.10.2022. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 94.264 fiskalnih uređaja, putem kojih je u oktobru 2022. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 5.096.091.760,30 KM.

 

U odnosu na 31.10.2021. godine broj fiskalnih uređaja je veći za5.494, a evidentirani promet u oktobru 2022. godine je veći u odnosu na oktobar 2021. godine za 610.318.213,24 KM.

 

Općina s najvećimbrojem fiskalnih uređaja na dan 31.10.2022. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 5.217fiskalnih uređaja.

 

Općina s najmanjimbrojem fiskalnih uređaja na dan 31.10.2022. godine je Općina Dobretići na čijem području je instalirano 4 fiskalna uređaja.

 

Općina na kojoj je evidentiran najvećiukupan promet putem fiskalnih uređaja u oktobru 2022. godine je Općina Novi Grad Sarajevo na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 409.296.270,96 KM.

 

Općina na kojoj je evidentiran najmanjiukupan promet putem fiskalnih uređaja u oktobru 2022. godine je Općina Pale na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 159.032,29 KM.

 

Podatke o evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za mjesec oktobar 2022. godine možete preuzeti na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/102022.pdf.

 

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanjusankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.

 

IV.Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obavezei poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu s poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja.

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za poduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te poduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji.Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesijuda radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu s važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, tako da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavitePoreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozivamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva notare u Federaciji BiH da kao nosioci javne službe prilikom obavljanja pravnih poslova čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava vode računa o zakonskim uslovima koje je neophodno ispuniti za nesmetan promet i tako rade za dobrobit pravnog sistema i svih građana.

Porezna uprava poziva službu notara da u cilju efikasnije provedbe zakona prilikom sačinjavanja kupoprodajnih ugovora vode računa i o odredbama: Člana 55. Zakona o porezu na dobit, Člana 18. stav 1. i 3. Zakona o finansijskom poslovanju i Člana 31. stav 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i tako zaključenjem ugovora izbjegnu rizik nepoštivanja zakona.

Budite partner Porezne uprave u poštivanju poreznih zakona.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crnoda o tome obavijeste Poreznu upravu.Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo tako moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

 

Vaša Porezna uprava Federacije BiH