Održavanje pripremne nastave za polaganje pravosudnoga ispita u Mostaru

02.08.2021
Pripreme se održavaju prema Programu pravosudnog ispita na razini Bosne i Hercegovine

Savjet Plus organizira pripremnu nastavu kao pomoć pri polaganju pravosudnoga ispita na razini Bosne i Hercegovine. Pripreme se održavaju prema Programu pravosudnog ispita na razini Bosne i Hercegovine koji je donesen i objavljen u Službenome glasniku Bosne i Hercegovine, broj 11/19.


Nastava se odvija u okviru sljedećih predmeta:

1. Građansko sa porodičnim/obiteljskim pravom;
2. Ustavno pravo i organizacija pravosuđa;
3. Privredno pravo;
4. Upravno i radno pravo;
5. Krivično/kazneno pravo.

U okviru pripremne nastave planirano je da se realiziraju i praktične vježbe za polaganje pismenoga dijela ispita iz Krivičnoga/kaznenoga i Građanskoga prava.


Održavanje pripremne nastave i prijava za sudjelovanje

Pripremna nastava održava se u Mostaru, a o lokaciji nastave kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni. Kandidati/kinje zainteresirani za pohađanje pripremne nastave prijavljuju se najkasnije do 5. septembra/rujna 2021. godine. Tijekom održavanja pripremne nastave obavezno je poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera propisanih od strane nadležnih vlasti, a u svezi sa Covid-19. U slučaju ograničenja u svezi sa boravkom osoba u unutarnjih prostorima preko određenoga broja, seminar će se odgoditi do donošenja olakšanih mjera, o čemu će kandidati/kinje biti pravovremeno obaviješteni.


Cijena pripremne nastave

Cijena pripremne nastave po polazniku iznosi 900,00 KM, a zainteresirani kandidati/kinje će podatke o uplatiti dobiti nakon potvrđene prijave dovoljnoga broja sudionika. Moguće je plaćanje u dvije jednake rate, i to jedna rata prije početka nastave, a druga rata prije okončanja nastave.


Početak nastave

Nastava počinje 11-12. septembra/rujna 2021. g. i održava se tijekom 7 vikenda (subota i nedjelja). U slučaju da državni/vjerski praznik pada na nekih od 7 vikenda, nastave se odlaže za naredni vikend. Nakon okončanja seminara kandidati/kinje dobivaju certifikat o pohađanju seminara.

Sve informacije zainteresirani kandidati/kinje mogu dobiti putem e-maila od.savjet.plus@gmail.com