Održavanje pripremne nastava za polaganje pravosudnog ispita u Mostaru

31.07.2019
Savjet Plus Consulting
organizira pripremnu nastavu kao pomoć pri polaganju pravosudnog ispita na razini Bosne i Hercegovine. Pripreme se održavaju prema Programu pravosudnog ispita na nivou/razini Bosne i Hercegovine koji je donesen i objavljen u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine, broj 11/19.


Nastava se odvija u okviru sljedećih predmeta:  

1. Građansko sa porodičnim/obiteljskim pravom
2. Ustavno pravo i organizacija pravosuđa
3. Privredno pravo
4. Upravno i radno pravo
5. Krivično/kazneno pravo

U okviru seminara planirano je da se realiziraju i praktične vježbe za polaganje pismenog dijela ispita iz Krivičnog/kaznenog i Građanskog prava. Predavači na seminaru su ispitivači Komisije za polaganje pravosudnog ispita na razini BiH.


Održavanje pripremne nastave i prijava za učešće


Priprema nastava održava se u Mostaru, a o lokaciji nastave kandidati će biti blagovremeno obaviješteni. Kandidati zainteresirani za pohađanje pripremne nastave prijavljuju se putem web stranice https://bitly.com/PravosudniMostar2019.


Cijena pripremne nastave

Cijena pripremne nastave po polazniku iznosi 800,00 KM, a zainteresirani kandidati će podatke o uplatiti dobiti nakon potvrđene prijave dovoljnog broja sudionika. Moguće je plaćanje u dvije jednake rate, i to jedna rata prije početka nastave, a druga rata prije okončanja nastave.


Početak nastave

Ukoliko se prijavi dovoljan broj sudionika, nastava počinje 14-15. septembra/rujna i održava se tijekom 7 vikenda. Nakon okončanja seminara kandidati dobijaju certifikat o pohađanju seminara.

Za sve dodatne informacije, molimo da kontaktirate Savjet Plus Consulting putem e-maila savjet.plus.consulting@gmail.com ili telefona: 062/274-984.