Održani seminari "Priprema za sajmove od A do Ž"

14.05.2018
U sklopu Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH – EU ProLocal, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i Privredna/Gospodarska komora FBiH organizirali su obuke na temu „Priprema za sajmove od A do Ž", koje su održane 09. i 10.05.2018. godine u Sarajevu.Prvi seminar bio je namijenjen predstavnicima organizacija koje pružaju podršku privredi, u vidu obuke trenera (ToT) s ciljem da se unaprijede vještine i razmijene iskustva u vezi pripreme preduzeća za sajamske nastupe. Učesnici drugog dana obuke bili su predstavnici preduzeća iz sektora agribiznisa, drvne i metalske industrije.

Učesnicima je tokom seminara prezentirano kako da se kvalitetno pripreme za nastup na sajmu, te su im predstavljeni alati pomoću kojih mogu unaprijediti rezultate sajamskih nastupa. Posebna pažnja posvećena je štandu kao efikasnom alatu za brending, komunikaciji sa posjetiteljima štanda, te kulturološkim normama koje treba uvažavati na sajmovima u različitim dijelovima svijeta. Učesnici su također imali priliku da primijene stečena znanja kroz praktični rad u timovima.Seminare je vodila gđa Spomenka Kolar-Zovko, vlasnica Akademie „Escolar" iz Darmstadta, SR Njemačka. Gđa Kolar-Zovko ima bogato iskustvo u pripremi preduzeća za izlaganje na sajmovima, sa više od 2.000 učesnika obuka za štand timove na godišnjem nivou.

Program EU ProLocal je zajednički program Evropske unije i Vlade Njemačke, za čiju je implementaciju zadužen GIZ. EU ProLocal ima za cilj da doprinese dinamici ekonomskog i društvenog razvoja u BiH jačanjem konkurentnosti malih i srednjih preduzeća.