Obavijest za poslodavce i zaposlene - Porezna kartica (Obrazac PK–1002)

20.01.2023

Broj: 13/04-04-13-61-13/23
Datum:20.01.2023. godine

OBAVJEŠTENJE

Obavijest za poslodavce i zaposlene - Porezna kartica (Obrazac PK–1002)

Poštovani porezni obveznici,
u toku kontrole promjene, unosa i izdavanja poreznih kartica utvrđeno je da se kao izdržavani članovi porodice upisuju osobe čija su mjesečna primanja veća od 300,00 KM, a koja se odnose na plaću, penziju, invalidske dodatke, alimentaciju ili druga lična primanja. Porezna uprava Federacije BiH podsjeća da se shodno članu 24. stav 3. Zakona o porezu na dohodak, izdržavanim članovima uže porodice i izdržavanom djecom smatraju fizička lica čiji dohodak i drugi prihodi ne prelaze iznos osnovnog ličnog odbitka od 300,00 KM.

S obzirom na navedeno, neophodno je da svaku promjenu koja utiče na smanjenje faktora ličnog odbitka odnosno na povećanje osnovice za obračun mjesečnih akontacija poreza, porezni obveznik prijavi Poreznoj upravi Federacije BiH u roku od 15 dana od dana nastanka te izmjene.

U suprotnom Porezna uprava će izdati nalog za ispravku, odnosno izvršit će se obračun i naložiti uplata razlike manje obračunatih mjesečnih akontacija poreza na dohodak na isplaćene prihode od nesamostalne djelatnosti u periodu od nastanka okolnosti koje su dovele do smanjenja faktora ličnog odbitka i to do dana izvršene ispravke u Poreznoj kartici (Obrazac PK–1002), s obavezom obračuna i uplate zateznih kamata za isti period.

Istovremeno, podsjećamo da je obaveza poslodavca i zaposlenika kod obračuna poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti propisana članom 27. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Službene novine Federacije BiH",broj: 48/21, 77/21, 20/22 i 57/22).Porezna uprava Federacije BiH