Novi ciklus usavršavanja članova NO i uprava

05.10.2021


U skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine F BiH”, br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, 60/16 i 88/17), te Programom usavršavanja ("Službene novine F BiH”, br. 69/18), Privredna/Gospodarska komora FBiH organizira novi ciklus usavršavanja članova NO i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, koji će se održati

od 15. do 30.10.2021. godine u Sarajevu

Zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa, predavanja u sklopu ovog, dvadeset i sedmog ciklusa usavršavanja u Sarajevu, bit će organizovana online putem platforme Zoom.

Zainteresirane za učešće u ovom ciklusu usavršavanja molimo da najkasnije do 08.10.2021. godine dostave prijavu za usavršavanje, koja sadrži:

- prijavni upitnik,
- ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,
- dokaz o radnom stažu u struci (original ili ovjerena kopija),
- izjavu o učešću

Prijave je potrebno dostaviti na adresu P/G K FBiH (Branislava Đurđeva br. 10, 71000 Sarajevo ili Kneza Domagoja br. 12, 88000 Mostar).

Obavještenje o novom ciklusu usavršavanja, sa terminima održavanja predavanja, možete preuzeti ovdje.

Kontakt osobe za detaljnije informacije:

Aida Handžić – tel: 033 566 322 ili e-mail: a.handzic@kfbih.com
Karolina Marušić – tel: 036 446 066 ili e-mail: k.marusic@kfbih.com