Novi ciklus usavršavanja članova NO i uprava u Zenici

26.03.2018


Privredna/Gospodarska komora FBiH, u saradnji sa Privrednom komorom Zeničko-dobojskog kantona, organizira novi ciklus usavršavanja članova NO i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, koji će se održati

od 07. do 22.04.2018. godine u Zenici.

Ukoliko se želite prijaviti za ovaj ciklus usavršavanja, molimo da najkasnije do 02.04.2018. godine popunite prijavni upitnik i izjavu, te iste dostavite putem e-maila (na adresu a.handzic@kfbih.com) ili faksa (na broj 033/217-783).

Obavještenje o zeničkom ciklusu usavršavanja, sa mjestom i terminima održavanja predavanja, možete preuzeti ovdje.

Kontakt osobe za detaljnije informacije:
Aida Handžić – tel: 033 566 322 ili e-mail: a.handzic@kfbih.com
Indira Buza – tel: 032 405 160; lok.: 121 ili e-mail: pkzedo@bih.net.ba