Novi ciklus usavršavanja članova NO i uprava u Sarajevu

04.04.2019


Privredna/Gospodarska komora FBiH organizira novi ciklus usavršavanja članova NO i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, koji će se održati

od 12. do 27.04.2019. godine u Sarajevu

Ukoliko se želite prijaviti za ovaj ciklus usavršavanja, molimo da najkasnije do 09.04.2019. godine popunite prijavni upitnik i izjavu, te iste dostavite putem e-maila (na adresu a.handzic@kfbih.com) ili faxa (na broj 033/217-783).

Obavještenje o novom ciklusu usavršavanja, sa mjestom i terminima održavanja predavanja, možete preuzeti ovdje.

Kontakt osobe za detaljnije informacije:
Aida Handžić – tel: 033 566 322 ili e-mail: a.handzic@kfbih.com
Karolina Marušić – tel: 036 332 970 ili e-mail: k.marusic@kfbih.com