Kursevi računovodstva – IUS, 01.12.2018. godine

12.11.2018

IUS Lifelong Learning Center i Keiko Learning Center organizuju kurseve knjigovodstva i računovodstva u 4 nivoa.

Nivo 1 počinje 01.12.2018. godine u 11:00 sati.

Vrijeme: subotom od 11:00 do 14:15
Broj časova: 20
Cijena: 260 KM
Studenti: -20%
Instruktor: Jasmina Mehić

Nivo 1 - Teme
- Uvod u računovodstvo
- Kontni plan
- Fakturisanje
- Ulazne fakture
- Izlazne fakture
- Izvodi
- Blagajna

Cilj ovog kursa je da se polaznik upozna sa načinom rada finansijskog knjigovodstva (glavna knjiga povezana sa sintetičkim knjigovodstvom, analitičkim knjigovodstvom, kupcima, dobavljačima, itd). Nastava će se održavati praktično kroz knjigovodstveni softver.

Na ovom nivou polaznici će se upoznati i sa kontnim planom preduzeća te će se održavati praktične vježbe na knjiženju ulaznih faktura, izlaznih faktura te obračunu PDV-a.

Za prijavu na kurs kliknite ovdje.