Kurs računovodstva (Nivo 3) – IUS, od 09.03.2019. godine

20.02.2019
IUS Life centar za cjeloživotno učenje
organizuje kurs računovodstva/knjigovodstva – Nivo 3.

Početak: 09.03.2019. godine u 9 sati
Cijena: 260 KM
Trajanje: 20 sati


Teme:

- Avansni računi
- Obračun PDV-a
- Putni nalozi
- Cesija
- Kompenzacija
- Obračun plata
- Ugovor o djelu
- Autorski honorar


Tokom nastave, učesnici će kroz knjigovodstveni softver raditi obračun i kontiranje plata i dalje kroz obračun plata susretati će se sa:

- Zakonom o porezu na dohodak FBiH
- Pravilnikom o primjeni zakona poreza na dohodak
- Praktičnim knjiženjem avansnih faktura
- Izradom i knjiženjem blagajne
- Izradom i knjiženjem cesije, kompenzacije
- Obračunom i knjiženjem ugovora o djelu i autorskih honorara


Registraciju za kurs možete izvršiti ovdje.