Kurs njemačkog jezika nivo A1.2 – IUS, od 28.01.2019. godine

08.01.2019

IUS Life centar za cjeloživotno učenje Vas poziva na zajedničko učenje njemačkog jezika. Kurs nivoa A1.2 počinje u ponedjeljak 28.01.2019. godine u 17.00 sati.

Tokom kursa podjednaka pažnja se pridaje svim vještinama: slušanje, čitanje, govor i pismeno izražavanje.

Rad u malim grupama omogućava posvećenost predavača svakom polazniku.

Registraciju za kurs možete izvršiti ovdje.