Kurs knjigovostva i računovodstva: Nivo 1 – IUS, od 11.01.2020. godine

24.12.2019
IUS Life  Centar za cjeloživotno učenje organizuje kurseve knjigovodstva i računovodstva u 4 nivoa.

Nivo 1 počinje 11.01.2020. godine u 10:00 sati.
Vrijeme: subotom od 10:00 do 12:00
Broj časova: 20
Cijena: 260 KM
Studenti: -20%
Instruktor: Jasmina Mehić
Nivo 1 - Teme
- Uvod u računovodstvo
- Kontni plan
- Fakturisanje
- Ulazne fakture
- Izlazne fakture
- Izvodi
- Blagajna

Cilj ovog kursa je da se polaznik upozna sa načinom rada finansijskog knjigovodstva (glavna knjiga povezana sa sintetičkim knjigovodstvom, analitičkim knjigovodstvom, kupcima, dobavljačima, itd). Nastava će se praktično održavati kroz knjigovodstveni softver.

Na ovom nivou polaznici će se upoznati i sa kontnim planom preduzeća te će se održavati praktične vježbe na knjiženju ulaznih faktura, izlaznih faktura te obračun PDV-a.

Prijavu je moguće izvršiti ovdje. Za sve dodatne informacije, molimo da kontaktirate IUS Life (tel: 033 957 188 ili e-mail: iuslife@ius.edu.ba).