Kurs knjigovodstva/računovodstva: nivo 1 – IUS, od 27.03.2019. godine

13.03.2019


IUS Lifelong Learning Center organizuje kurseve knjigovodstva/računovodstva u 4 nivoa.
Nivo 1 počinje u srijedu, 27.03.2019. godine u 17:00 sati.
Vrijeme: srijedom i četvrtkom od 17:00 do 19:00 sati
Broj časova: 20
Cijena: 260 KM
Studenti: -20%
Instruktor: Jasmina Šaković
"Fokus Plus" d.o.o. Sarajevo

Nivo 1 - Teme
- Uvod u računovodstvo
- Kontni plan
- Fakturisanje
- Ulazne fakture
- Izlazne fakture
- Izvodi
- Blagajna


Cilj ovog kursa je da se polaznik upozna sa načinom rada finansijskog knjigovodstva (glavna knjiga povezana sa sintetičkim knjigovodstvom, analitičkim knjigovodstvom, kupcima, dobavljačima itd).
Praktična nastava će se odvijati uz pomoć specijalizovanog softvera.

Tokom ovog nivoa polaznici će se upoznati i sa kontnim planom preduzeća te će se održavati praktične vježbe na knjiženju ulaznih faktura, izlaznih faktura te obračun PDV-a.

Prijavu je moguće izvršiti ovdje. Za sve dodatne informacije, molimo da kontaktirate IUS Life (tel: 033 957 188 ili e-mail: iuslife@ius.edu.ba).