Joint Hosting projekat - Međunarodna razmjena učenika

22.06.2022

Prakse u BH kompanijama
U okviru Erasmus + Joint Hosting projekta KA121-VET, grupa srednjoškolaca iz Italije boravila je u Sarajevu od 23.05.2022. do 15.06.2022.

Projekat zajednički provode Uniser Learning Mobility, Bologna, Italija, i IUS Life centar za cjeloživotno učenje, Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS),  uz podršku Privredne/Gospodarske Komore FBH.

Projekat je fokusiran je na internacionalizaciju  stručnog obrazovanja, učenje kroz rad i interkulturalnu razmjenu.
Riječ je o pilot projektu u kojem su učestvovale kompanije sa područja Kantona Sarajevo i koje su obezbijedile praksu za srednjoškolace iz Italije.
Erasmus + mobilnost pruža  srednjoškolacima i studentima jedinstvenu priliku da razviju interkulturalne kompetencije, prevaziđu jezičke barijere a grupa studenata iz sjeverne Italije dobila je priliku da svoje prvo radno iskustvo stekne u bh. kompanijama.

Erasmus + internship (praksa) je prepoznata kao  dio nastavnog plana i programa u srednjim školama u Italiji, a škole pomažu u organizaciji međunarodnih razmjena za svoje učenike.

Ovo je ujedno i prvi put da je IUS / IUS Life ugostio učenike stručnih škola iz jedne od zemalja EU.
Silvia, Madalina, Lidia, Moiz, Marco, Caesar, Davide, Nicola, Luca, Gianluca i Claudia su nam rekli  da su doživjeli nezaboravno iskustvo u Sarajevu i da su se osjećali vrlo dobrodošli u kompanijama u kojima su obavljali učeničku praksu.
Za njih su 24 dana u Sarajevu prebrzo prošla i da je opraštanje od mentora, od IUS Erasmus buddies, ali i novih prijatelja, bilo vrlo emotivno ali kažu da očekuju da će se pojaviti nove prilike za posjetu Bosni i Hercegovini.
IUS Life se zahvaljuje svima koji su pomogli u provedbi projekta Joint Hosting,  administrativnm jedinicama IUS-a; SAO, IUS Finansije, UCO i HR , kao i partnerskim kompanijama Belissima, Akta.ba, Željeznice BiH, FabLab, Hotel Austria i EkoPak d.o.o.

Takođe izuzetno cijenimo podršku i promociju projekta Joint Hosting u domaćim kompanijama koju je omogućila  Privredna/Gospodarska Komora FBiH.
IUS centar za cjeloživotno učenje

Mirsada Mehremic
Assistant Director LLC
IUS Lifelong Learning Center
 
mmehremic@ius.edu.ba
iuslife@ius.edu.ba

 
Office : 00387 33 957 188
Fax : 00387 33 957 105
International University of Sarajevo
Hrasnička cesta br. 15, 71210 Ilidža - Sarajevo, BiH