Javni poziv učenicima srednjih stručnih/strukovnih škola u Bosni i Hercegovini, za učešće u projektu IntervetWB – IUS Life

21.02.2022
IUS Life - centar za cjeloživotno učenje, Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) objavljuje novi javni poziv učenicama i učenicima srednjih stručnih/strukovnih škola u Bosni i Hercegovini, za učešće u projektu IntervetWB.

Prijavite se za jednomjesečnu praksu u zemljama EU!

Odredište: Sevilja, Španija
Polazak: juni/juli 2022
Trajanje: 4 sedmice
Putni troskovi, smestaj, putno i Covid osiguranje su pokriveni iz sredstava projekta IntervetWB.
Džeparac za hranu: 200 €
Rok za prijavu: 16/03/2022

Pravo učešća u ovom IntervetWB pozivu imaju učenice i učenici stručnih/strukovnih škola iz Bosne i Hercegovine, sa navršenih 16 godina starosti.

Želite se prijaviti? Kliknite na link za prijavu ovdje!

Sretno!


IUS Lifelong Learning Center of the International University of Sarajevo (IUS) is announcing the new call for the students of VET schools in Bosnia and Herzegovina to participate in the project INTERVETWB!

Apply for a one-month internship in EU countries!

Destination: Seville, Spain
Departure: June / July 2022
Duration: 4 weeks
Travel expenses, accommodation, travel, and Covid insurance are covered by the IntervetWB project.
Food allowance: 200 €
Deadline: 16/03/2022

The right to participate in this new IntervetWB call can have all students of vocational schools from Bosnia and Herzegovina, from the age of 16 and over.

Want to sign up? Click on the link here!

Good luck!

Za više informacija:
Mirsada Mehremic
Assistant Director LLC
IUS Lifelong Learning Center
 
mmehremic@ius.edu.ba
iuslife@ius.edu.ba
 
Office : 00387 33 957 188
Fax : 00387 33 957 105
International University of Sarajevo
Hrasnička cesta br. 15, 71210 Ilidža - Sarajevo, BiH