Javni poziv učenicama i učenicima srednjih stručnih/strukovnih škola u Bosni i Hercegovini za učešće u projektu Intervet Western Balkans - IUS Life centar za cjeloživotno učenje

24.02.2022


IUS LIFE centar za cjeloživotno učenje, Internacionalnog univerziteta u Sarajevu - IUS, objavljuje novi javni poziv učenicama i učenicima srednjih stručnih/strukovnih škola u Bosni i Hercegovini, za učešće u projektu Intervet Western Balkans.

Prijavite se za tromjesečnu praksu u zemljama EU!
Odredište: Wroclaw, Poljska
Polazak: juni 2022
Trajanje: 3 mjeseca
Putni troskovi, smeštaj, putno i Covid osiguranje su pokriveni iz sredstava projekta IntervetWB.
Džeparac za hranu: 300 € mjesečno

Rok za prijavu: 16/03/2022 u 12:00 sati
Pravo učešća u ovom IntervetWB pozivu imaju učenice i učenici stručnih/strukovnih škola iz Bosne i Hercegovine, sa navršenih 18 godina starosti.

Idealna prilika za maturante!
Želite se prijaviti?

Kliknite na link za prijavu: https://intervetwb.net/calls-bosniaherzegovina/#studentsLT

Sretno!
Više informacija na:

Mirsada Mehremic
Assistant Director LLC
IUS Lifelong Learning Center
 
mmehremic@ius.edu.ba
iuslife@ius.edu.ba
 
Office : 00387 33 957 188

Fax : 00387 33 957 105