IUS life - centar za cjeloživotno učenje, Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), organizuje SAP ERP kurs!

12.04.2022

SAP ERP kurs omogućava polaznicima da spoznaju, uče i unapređuju ključno poslovno znanje kroz nekoliko područja studija, sa fokusom na najpopularnije module SAP softvera.

Target grupa su poslovni ljudi, studenti i svi oni koji žele naučiti nešto novo o poslovnom modelu koji pruža SAP.
SAP ERP kurs će vam pomoći da se pripremite za tržište rada i budete konkurentniji na istom. Pozivamo mlade ljude koji su na početku karijere koji nisu imali priliku da se susreću sa SAP softverom, niti mogućnost sticanja ovakvih znanja i vještina na radnom mjestu, da nam se pridruže.

- Početak kursa je u utorak, 10.05.2022
- Održavat će se utorkom i petkom od 17:00 do 19:00 sati.
- Kurs će trajati 4 sedmice/16 časova.
- Cijena kursa iznosi 200 KM.  

Registracija putem putem linka: https://life.ius.edu.ba/en/apply-form

ili direktno na mail: iuslife@ius.edu.ba


Više informacija:

Mirsada Mehremic
Assistant Director LLC
IUS Lifelong Learning Center
 
mmehremic@ius.edu.ba
iuslife@ius.edu.ba