Intenzivna škola optike – IUS, 06.11.2018.

21.09.2018


IUS Life centar za cjeloživotno učenje Internacionalnog univerziteta u Sarajevu i Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu uz podršku MICOM BH d.o.o. organizuju intenzivnu školu optike - osposobljavanje za rad na fiber-optičkim instalacijama.

Škola uključuje predavanja sa teorijskim dijelom te ima poseban akcent na praktičan rad, odnosno obuku za upravljanje uređajima koje koriste firme u terenskom i laboratorijskom radu. Škola polaznicima daje priliku za praktično razumijevanje i sticanje vještina vezano za održavanje fiber-optičkih mreža i instalacija. Usvojeno znanje je  primjenjivo za telekom, širokopojasne, veće i manje lokalne mreže kao i FTTH instalacije.

Škola je namijenjena svim zainteresovanim koji svoju karijeru žele započeti ili nastaviti u poslovima sa fiber-optičkim instalacijama, te je mogu pohađati polaznici svih profila i zanimanja.

Škola će se organizirati u kampusu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), Hrasnička cesta 15, Ilidža. Termini održavanja nastave su utorkom od 12:00 do 16:00, tokom šest sedmica. Prvi termin i početak rada škole je predviđen za 6. novembar 2018.

Kotizacija iznosi 650,00 KM + PDV po polazniku, a uključuje predavanja, literaturu i radne materijale kao i praktičan rad na instrumentima. Za učenike, studente i fizička lica koja sama plaćaju školarinu popust iznosi 15%. Iznos školarine (ukupno 760,50 KM sa uračunatim PDV-om) je potrebno uplatiti na transakcijski račun kod Raiffeisen bank d.d., broj računa 1610000086180049 sa naznakom ZA ŠKOLU OPTIKE.

Prijava kandidata se vrši online ili putem e mail adrese: iuslife@ius.edu.ba.

Za sve dodatne informacije, kontaktirajte IUS na broj telefona 033 957 188 ili na e-mail adresu: iuslife@ius.edu.ba.