Intenzivna obuka za rad i projektovanje na fiber optičkim mrežama

18.12.2019
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH obavještava sve zainteresirane da kompanija Čip Sistemi d.o.o. Sarajevo u saradnji sa  Amned d.o.o. Tuzla, organizuje intenzivnu obuku za osposobljavanje za rad na fiber optičkim instalacijama i projektovanje istih.

Predavanja i obuka sa teoretskim i praktičnim dijelom, omogućava polaznicima praktično razumijevanje i vještine za kvalitetan dizajn, instalacije i održavanje fiber optičkih mreža.

Obuka će polaznicima obezbijediti znanje primjenjivo u aplikacijama za posao u oblasti telekomunikacija i na optičkim LAN/WAN mrežama, G-PON mrežama FTTB i FTTH mrežama.

Kandidati nakon stečenog znanja mogu lako pronaći posao u ovoj oblasti na tržištu.

Obuka je namijenjena polaznicima koji žele praktično naučiti kako spajati optičke kablove, postavljati konektore, testirati i rješavati praktične problem na fiber optičkim mrežama, s ciljem povećanja efikasnosti, pouzdanosti i smanjenja troškova zastoja u mrežnom saobraćaju, svim zainteresovanim koji svoju karijeru žele započeti ili nastaviti u poslu sa fiber optičkim mrežama, kao experti i projektanti bez obzira na trenutni profil i zanimanje
Polaznicima nisu neophodna predznanja o fiber optičkim mrežama.

Obuka se sastoji od 16 sati nastave, a koja će biti organizovana u subotu i nedjelju, 21. i 22.12.2019. godine od 10:00 do 18:00 sati, u prostorijama kompanije Čip Sistemi na Ilidži, adresa: Edhema Eke Džubura 48D.

Cijena obuke je 250,00KM + PDV, a Vaše prijave možete izvršiti putem e-mail adrese info@cipsistemi.ba, nakon čega ćete dobiti potvrdu o učešću, te uputstvo za uplatu.   

Tokom obuke tema predavanja će biti slijedeća:

- Tipove optičkih kablova po standardu ITU-T-a i njihova primjena, tipovi: fiber optički konektora, optičkih ormara,optičkih spojnica,razdjelnika i prespojnih kablova;
- Tipove optičkih mreža: FTTx, PTPF (Point To Point Fiber) optičkemreže, DWDM (Dense Walvelength Division Multiplexing) mreža i njihovu primjenu;
- Fiber optičke PON mreže i njihovu praktična primjena;
- Priprema kabla za priključenje (skidanjeizolacije, montaža konektora, pregled konektora);
- Spajanje optičkih kablova, uređaji za spajanje;
- Osnovna mjerenja na fiber optičkiminstalacijama (VFL, PM, LS);
- Zahtjevna mjerenja na fiber optičkiminstalacijama (OTDR);
- Uspostavljanje optičke veze, otkrivanje grešaka, testiranje i pohranjivanje podataka.