Informacija privrednicima – Internacionalni Univerzitet u Sarajevu i IUS Life najavljuju održavanje stručnih seminara „Procesna kalibracija – osnove “ i „Uvod u termografiju- pogled u nevidljivo“

13.12.2017