Info seminar o Lean proizvodnji u Mostaru

18.11.2019
Sveučilište u Mostaru, Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike u suradnji s lokalnim poduzećima organizira besplatni info seminar o Lean proizvodnji.

Lean proizvodnja predstavlja metodologiju organiziranja procesa s ciljem maksimiziranja njegove efikasnosti korištenjem pet principa, a kroz eliminiranje svih sedam vrsta gubitaka.

Osnovna postavka Lean koncepta je proizvoditi sa što manje zaliha, kapitala, ljudskog rada, neispravnih proizvoda, zastoja i čekanja, a s druge strane proizvesti baš onakav proizvod kakav kupac želi. Kao rezultat nameće se poslovanje samo kroz procese koji dodaju vrijednost za kupca.

Spremnost poduzeća da u što kraćem roku reagira na promjene na tržištu postaje glavni adut „borbi" za tržište. Primjenom Lean koncepta poduzeće postaje fleksibilno i spremno odgovoriti na izazove tržišta.

Metodu je osmislila i razvila firma Toyota, a pod nazivom Lean postala je nezaobilazan faktor za unapređenje i optimizaciju svih vrsta poslovnih procesa. Predavači info seminara su dekan Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike dr. sc. Željko Stojkić, prof. dr. sc. Ivica Veža s Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu i predstavnici poduzeća Feal d.o.o., Miviko d.o.o., TEM Mandeks, TT Kabeli d.o.o. i Weltplast d.o.o.

Sudionicima info seminara bit će predstavljeno:
• koncept Leana,
• Lean alati za povećanje učinkovitosti u proizvodnim procesima,
• iskustva implementacije leana od strane predstavnika lokalnih poduzeća i
• Tvornica za učenje  kao edukacijsko okruženje koje je uspostavljeno pri Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike.

Info seminar je namijenjen  direktorima poduzeća i članovima uprave  koji žele optimizirati poslovne procese u poduzeću uvođenjem Lean alata. Više informacija možete pronaći u agendi.

Prijava na seminar se izvršava putem obrasca na linku, najkasnije do utorka, 26. studenog 2019. godine.

Napomena: Seminar je besplatan

Vrijeme: Četvrtak, 28. studenog 2019. godine, 14:00,

Mjesto: Tehnološki Park INTERA (OSLO dvorana), Bišće polje bb, 88 000 Mostar