Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki, e-aukcija i primjeri iz prakse ugovornih organa i ponuđača

16.05.2019
Privredna/Gospodarska komora FBiH sa zadovoljstvom poziva preduzeća i organizacije koje sudjeluju u procesima javnih nabavki kao ugovorni organi ili u svojstvu ponuđača da uzmu učešće na jednodnevnom seminaru pod nazivom „Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki, e-aukcija i primjeri iz prakse ugovornih organa i ponuđača". Seminar će se održati u četvrtak, 13.06.2019. godine od 10.00 do 16.00 sati, u prostorijama Privredne/Gospodarske komore FBiH u Sarajevu (ul. Branislava Đurđeva br. 10, velika sala u prizemlju).

Učesnici seminara dobit će jasne upute oko korištenja e-aukcije uz prezentaciju svih koraka i pravila kojih se trebaju pridržavati ugovorni organi i ponuđači, kao i procedura i instituta elektronske ponude, s ciljem identificiranja i sprečavanja potencijalnih grešaka. Tokom seminara će također biti predstavljeni primjeri dobre i loše prakse u postupcima javnih nabavki.


Predavači:

- Kemal Muhamedović, dipl. oec – razvoj poslovnih informacionih sistema, IT sektor Agencije za javne nabavke BiH
- Edvin Šarić, dipl. iur – ovlašteni predavač Agencije za javne nabavke BiH

Detaljnije informacije o seminaru možete pronaći ovdje.

Kotizacija za učešće je 179 KM sa PDV-om, a za dva ili više učesnika iz iste organizacije kotizacija iznosi 159 KM sa PDV-om po učesniku. Cijena uključuje usluge izvođenja seminara, prezentacije predavača, materijale za pisanje, ručak i osvježenje u pauzama, te certifikat o učešću.

Napomena: budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu.

Za prijavu učešća, molimo da dostavite popunjen prijavni obrazac putem e-maila na adresu: a.handzic@kfbih.com. Rok za prijave je ponedjeljak, 10.06.2019. godine.

Za sve dodatne informacije o treningu, molimo da kontaktirate Centar za promociju i edukaciju Privredne/Gospodarske komore FBiH (kontakt osoba: Aida Handžić – tel: 033 566 322 ili e-mail: a.handzic@kfbih.com).