Edukativni program SAP Enterprise Resourced Planning – IUS Life

29.10.2021
IUS life - centar za cjeloživotno učenje, Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), organizuje SAP ERP kurs!

SAP ERP kurs omogućava polaznicima da spoznaju, uče i unapređuju ključno poslovno znanje kroz nekoliko područja studija, sa fokusom na najpopularnije module SAP softvera.

Target grupa su poslovni ljudi, studenti i svi oni koji žele naučiti nešto novo o poslovnom modelu koji pruža SAP.
SAP ERP kurs će Vam pomoći da se pripremite za tržište rada i budete konkurentniji na istom.

Pozivamo mlade ljude koji su na početku karijere koji nisu imali priliku da se susreću sa SAP softverom, niti mogućnost sticanja ovakvih znanja i vještina na radnom mjestu, da se pridruže.

- Početak kursa je u utorak, 16.11.2021.
- Održavat će se utorkom i petkom od 17:00 do 19:00 sati.
- Kurs će trajati 4 sedmice/16 časova.
- Cijena kursa iznosi 200 KM.  

Registracija je u toku, prijavite se putem linka: https://life.ius.edu.ba/en/apply-form.

Za sve dodatne informacije, molimo da kontaktirate:

IUS Lifelong Learning Center
Tel: +387 33 957 188
iuslife@ius.edu.ba
sbesirevic@ius.edu.ba
International University of Sarajevo

VAŽNE NAPOMENE!!!
•  OBAVEZNO poštivanje mjera zaštite izdatih od strane nadležnih institucija!
•  OBAVEZNO nošenje zaštitnih maski i rukavica!
•  OBAVEZNO poštivanje socijalne distance od najmanje 1,50 metar između osoba!
•  OBAVEZNO provođenje dezinfekcije radnog prostora!