Edukacija EUREMnext European EnergyManager u organizaciju AHK BiH

17.01.2019


Predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini je 2018. godine dobilo licencu za provođenje edukacijskog programa za osposobljavanje energetskih menadžera u okviru projekta EUREMnext European EnergyManager. Projekat EUREMnext European EnergyManager je standardizovan edukacijski program na području energetske efikasnosti koji se provodi u preko 30 zemalja. Cilj programa je osposobiti zaposlenike da unutar kompanije u kojoj rade prepoznaju potencijale za uštedu energije, postave konkretne ciljeve te primjene potrebne mjere za uštedu energije i novca.

Projekat je usmjeren prema zaposlenicima iz tehničkih odjela, voditeljima proizvodnje, energetskim savjetnicima, građevinskim inžinjerima, arhitektima i ostalom relevantnom tehničkom osoblju. Program se odnosi na proizvođačku industriju (kao što su prehrambena, drvna, tekstilna industrija), zdravstvo, turizam, finansijski sektor i slično. Više informacija o edukaciji možete pronaći u pozivnom pismu.

Cijena jednogodišnjeg edukacijskog programa iznosi 3.000,00 KM + PDV, a uključuje radne materijale, individualne konsultacije sa mentorom i ručak/pauzu za kafu za sve dane predavanja. Predavanja će se održati u Sarajevu, a o tačnoj lokaciji polaznici će biti pravovremeno informisani. Cijena ne uključuje smještaj i troškove prevoza za učesnike koji dolaze izvan Sarajeva.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće na stručnom usavršavanju za European EnergyManagera, molimo Vas da obrazac za prijavu dostavite putem faksa na broj +387 33 295 920 ili e-mailom na adresu info@ahk.ba.