Novost : Dvodnevni trening "Novi prodajni početak" – Sarajevo, 12-13.02.2019. godine

23.01.2019
Privredna / Gospodarska komora FBiH, u saradnji sa CITT d.o.o. Sarajevo, poziva Vas da uzmete učešće na dvodnevnom treningu

NOVI PRODAJNI POČETAK

12. i 13. februar 2019. godine od 13.00 do 17.00 sati
u prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo
(Sarajevo, ul. La Benevolencije br. 8)


U pitanju je trening baziran na pet koraka prodajnog procesa, koji ima za cilj osvježiti i podstaknuti dalji razvoj prodajnih vještina učesnika u poslovnoj 2019. godine. Namijenjen je poslovnim ljudima koji iznose teret direktne maloprodaje, ali i predstavnicima veleprodajnih ili B2B timova. Više informacija o treningu možete pronaći ovdje.

Kotizacija za učešće iznosi 149 KM + PDV. Za članice P/G K FBiH i organizacije koje prijave 2 ili više učešnika kotizacija je 129 KM + PDV. Kotizacija uključuje učešće na seminaru, materijale, certifikat o učešću i osvježenje u pauzama.

Za potvrdu učešća, molimo da dostavite popunjen prijavni obrazac putem e-maila na adresu: a.handzic@kfbih.com. Rok za prijave je 07.02.2019. godine.

Za sve dodatne informacije, molimo da kontaktirate Centar za promociju i edukaciju Privredne / Gospodarske komore FBiH (kontakt osoba: Aida Handžić – e-mail: a.handzic@kfbih.com ili tel: 033 217 782).