DIGITALIZACIJA: INTELIGENTNO UPRAVLJANJE SADRŽAJIMA

03.09.2018


Privredna komora FBiH,

Branislava Đurđeva, 11.09.2018 u 11 sati

Alpha d.o.o. iz Sarajevo i Privredna Komora Federacije BiH organizuju prezentaciju jednog od najpopularnijih rješenja za upravljanje sadržajima M-Files.

M-Files.com, vodeći dobavljač za upravljanje informacijama, sa velikim brojem nagrada i priznanja i rastom od 750% u posljednjih 6 godina, 500 zaposlenih i preko 600 partnera u 100 zemalja širom svijeta, dostupan je na 32 jezika.

Predstavićemo rješenja za Banke i kompanije, Case study korisnika u regionu te našu aplikaciju M CoRe za digitalizaciju poslovanja kontrolnih funikcija u bankama (Compliance, Interna revizija i Upravljanje rizicima)

Detaljan program za prezentaciju možete naći ovdje.