Digitalni marketing i društveni mediji – Sarajevo, 03. i 04.12.2018. godine

23.11.2018
Privredna/Gospodarska komora FBiH organizira drugi ciklus dvodnevne radionice na temu

"Digitalni marketing i društveni mediji"
Sarajevo, 03. i 04. decembar 2018. godine


Svrha radionice je unapređenje znanja o efikasnoj i praktičnoj primjeni digitalnih tehnologija i društvenih medija kao marketinških alata za preduzeća, nevladine organizacije i javne ustanove.

Radionica je koncipirana na način da se kombinuju teoretska i praktična znanja, kroz intenzivni i samostalni rad učesnika na praktičnim primjerima, kako bi se upoznali sa savremenim praksama digitalnog marketinga i metodologijom razvoja marketing kampanja putem društvenih medija.

Više informacija o radionici možete pronaći ovdje.

Kotizacija za učešće iznosi 320 KM + PDV. Za članice Privredne/Gospodarske komore FBiH i firme/organizacije koje prijave dva ili više učesnika, kotizacija je 280 KM + PDV.

Prijavu učešća možete izvršiti dostavom popunjenog prijavnog obrasca putem e-maila (na adresu: a.handzic@kfbih.com) ili faxa (na broj: 033 217 783), najkasnije do srijede, 28.11.2018. godine.

Za sva dodatna pitanja, molimo da kontaktirate Centar za promociju i edukaciju P/G K FBiH (kontakt osoba: Aida Handžić, tel: 033 566 322 ili e-mail: a.handzic@kfbih.com).