Digitalni marketing i društveni mediji kao alat za unapređenje poslovanja

01.08.2018
Kako koristiti digitalni marketing i društvene mreže za unapređenje poslovanja, bolje povezivanje i interakciju sa kupcima odnosno korisnicima, te efikasniju komunikaciju i promociju organizacije bilo je u fokusu radionice „Digitalni marketing i društveni mediji", koju je organizirala Privredna/Gospodarska komora FBiH u Sarajevo 30. i 31. jula 2018. godine.

Učesnicima radionice su predstavljeni brojni digitalni alati koji mogu značajno doprinijeti realizaciji strateških planova i aktivnosti firmi i institucija. Poseban naglasak stavljen je na savremene trendove i dobre prakse koje osiguravaju efikasnu primjenu digitalnih tehnologija u marketinške svrhe. Kroz praktičan rad, učesnicima su predstavljeni alati kojima se prati učinkovitost aktivnosti digitalnog marketinga i omogućava njihovo buduće unapređenje.

Svi sudionici su imali priliku da sagledaju trenutno stanje primjene digitalnog marketinga u vlastitim organizacijama, te da dobiju praktične savjete o tome kako unaprijediti korištenje digitalnih tehnologija radi postizanja željenih rezultata.

Radionicu su vodili Suada Peštek, direktorica Radija Sarajevo i portala radiosarajevo.ba, te prof. dr. Almir Peštek, profesor na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.