Arbitraža u poslovanju – prednosti i karakteristike – Sarajevo, 07.02.2019. godine

18.01.2019
Privredna / Gospodarska komora FBiH, u saradnji sa Udruženjem ARBITRI, poziva Vas da uzmete učešće na jednodnevnom treningu

Arbitraža u poslovanju – prednosti i karakteristike
četvrtak, 7. februar 2019. godine

u prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo (Sarajevo, ul. La Benevolencije br. 8)


Praksa u međunarodnom i domaćem poslovanju je pokazala da je arbitraža, u odnosu na sud, preferirani način rješavanja sporova. Strane i domaće kompanije redovno ugovaraju arbitražu kako bi uštedjele novac i vrijeme, te efikasno došle do rješenja spora.

Cilj seminara je da predstavi prednosti arbitraže u odnosu na sudsko rješavanje sporova, kao i osnovne elemente kod pregovaranja arbitražne klauzule u domaćim i međunarodnim ugovornim odnosima te preduslove efikasnog vođenja arbitražnog postupka.

Više informacija o treningu možete pronaći u agendi. Kotizacija za učešće iznosi 130 KM + PDV. Za članice P/G K FBiH i organizacije koje prijave 2 ili više učešnika kotizacija je 110 KM + PDV. Kotizacija uključuje učešće na seminaru, materijale, certifikat o učešću i osvježenje u pauzama.

Za potvrdu učešća, molimo da dostavite popunjen prijavni obrazac putem e-maila na adresu: a.handzic@kfbih.com. Rok za prijave je 01. februar 2019. godine.

Za sve dodatne informacije, molimo da kontaktirate Centar za promociju i edukaciju Privredne / Gospodarske komore FBiH (kontakt osoba: Aida Handžić – e-mail: a.handzic@kfbih.com ili tel: 033 217 782).