Akademija za ekološki menadžment (II ciklus) - Ekonomski fakultet Univerzitet u Zenici - poziv

10.02.2020


Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici organizuje drugi (II) ciklus "Akademije za ekološki menadžment”, koja ima za cilj kreiranje dugoročnog plana obuke srednjeg i vršnog rukovodstva, kako u javnim tako i u privatnim preduzećima, na polju održivog razvoja primjenom principa i standarda ekološkog menadžmenta. Ovaj ciklus će se realizirati interdisciplinarno, tematski i uz saradnju sa Pravnim i Metalurško-tehnološkim fakultetom Univerziteta u Zenici. Pored fokusa na pravni, ekonomski i tehnički aspekt u ekologiji, težište se stavlja i na zaštitu i sigurnost na radu. Polaznici mogu biti različiti stručni profili kadrova, koji na jedan od nabrojanih načina obavljaju poslove iz ovih djelatnosti. Također, bilo bi poželjno, da pored ovih polaznika, polaznici koji su pohađali prvi (I) ciklus Akademije, nastave edukovanje i na drugom (II) ciklusu.

Kroz Akademiju će biti obuhvaćeno 6 modula (navedeni u tekstu, u prilogu) koji će biti obrađeni kroz 3 stepena (prva dva modula - prvi stepen; 3. i 4. modul - drugi stepen i 5. i 6. modul - treći stepen). Nije obavezno proći sva tri stepena, niti je nastavak narednog uslovljen pohađanjem prethodnog. Pohađanje svakog od stepena košta 150, 00 KM (po stepenu i po polazniku). Vaše preduzeće određuje koga šalje na Akademiju, te koliko kandidata. Za svaki stepen bit će dodjeljeni certifikati, kao i zvanje "Ekološki menadžer - sa naznakom završenog stepena Akademije". Svaki stepen bi trajao oko 2 sedmice, koje ujedno podrazumijevaju dva predavanje sedmično, nakon radnog vremena kako biste nesmetano mogli obavljati Vaše poslovne obaveze. Realizacija Akademije za ekološki menadžment bi se vršila u Zenici, na Univerzitetu u Zenici, od strane stručnih predavača iz oblasti teorije i prakse.

Kontakt:
Dženana Mujčinović, dipl. oec.
E-mail: dzenana.mujcinovic@ef.unze.ba;
 dzenana.mujcinovic95@gmail.com;
T: +387 61 519 216
 +387 32 460 459