Seminar „ Uvod u termografiju-pogled u nevidljivo“ u organizaciji IUS Life – Centra za cjeloživotno obrazovanje i Micom BH Sarajevo

23.01.2023IUS Life - centar za cjeloživotno učenje, Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) i Micom BH Sarajevo, vas pozivaju da prisustvujete interaktivnom seminaru Uvod u termografiju - pogled u nevidljivo.
Termografija je beskontaktna metoda mjerenja temperature i njezine raspodjele na površini tijela.
Jedan od ciljeva seminara je takođe pružiti uvid u vrhunsku tehnologiju svima onima koji se zanimaju za novitete u održavanju i planiranju.
Šta termografiju čini tako korisnom, saznat ćemo u srijedu, 22.02.2023.
Pridružite nam se!
Vrijeme: 15:00-19:00
Kotizacija: 150 KM

MICOM BH
 
Više info:
Mirsada Mehremic 
Assistant Director LLC
IUS Lifelong Learning Center
 
 
Office : 00387 33 957 188
Fax : 00387 33 957 105
International University of Sarajevo 
Hrasnička cesta br. 15, 71210 Ilidža - Sarajevo, BiH