Seminar „ Procesna kalibracija – Osnove „ – IUS Life- Centar za cjeloživotno učenje u suradnji sa MICOM BH d.o.o. Sarajevo

13.04.2022IUS Life - centar za cjeloživotno učenje, Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), vas poziva  da prisustvujete seminaru "Procesna kalibracija - Osnove", koji organizujemo u saradnji sa MICOM BH d.o.o. Sarajevo.
Procesna kalibracija osigurava efikasno odvijanje industrijskih procesa, kvalitet proizvoda i zadovoljstvo krajnjih korisnika. Poboljšajte proces proizvodnje i testiranja, umanjte razlike u proizvodima i osigurajte rano otkrivanje potencijalnih kvarova.

- Utorak, 10.05.2022. od 15:00 do 19:00 sati
- Cijena: 120 KM (PDV uračunat u cijenu)

Kroz seminar vas vode predstavnici kompanije MICOM BH.
Prijava putem linka OVDJE.

Više informacija:
Mirsada Mehremic
Assistant Director LLC
IUS Lifelong Learning Center
 
mmehremic@ius.edu.ba
iuslife@ius.edu.ba
 
Office : 00387 33 957 188
Fax : 00387 33 957 105
International University of Sarajevo
Hrasnička cesta br. 15, 71210 Ilidža - Sarajevo, BiH