Seminar "Procesna kalibracija – Osnove" - IUS Life u suradnji sa MICOM BH d.o.o. Sarajevo

17.12.2021
IUS Life - centar za cjeloživotno učenje, Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), poziva vas da prisustvujete seminaru "Procesna kalibracija - Osnove", koji organizujemo u saradnji sa MICOM BH d.o.o. Sarajevo.

Procesna kalibracija osigurava efikasno odvijanje industrijskih procesa, kvalitet proizvoda i zadovoljstvo krajnjih korisnika. Poboljšajte proces proizvodnje i testiranja, umanjte razlike u proizvodima i osigurajte rano otkrivanje potencijalnih kvarova.

- Utorak, 18.01.2022. od 15:00 do 19:00 sati
- Cijena: 120 KM (PDV uračunat u cijenu)

Kroz seminar Vas vode predstavnici kompanije MICOM BH.
Prijava putem linka: https://life.ius.edu.ba/en/apply-form


VAŽNE NAPOMENE!!!

OBAVEZNO poštivanje mjera zaštite izdatih od strane nadležnih institucija!
OBAVEZNO nošenje zaštitinih maski i rukavica!
OBAVEZNO poštivanje socijalne distance od najmanje 1,50 metar između osoba!
OBAVEZNO provođenje dezinfekcije radnog prostora!