Seminar “Porezna uprava Federacije BiH – inspekcijski nadzor, porezne prijave i ostale aktuelnosti” – Sarajevo, 02.02.2023.

18.01.2023

Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH Vas poziva da uzmete učešće na seminaru

"Porezna uprava Federacije BiH – inspekcijski nadzor, porezne prijave i ostale aktuelnosti”
Sarajevo, 02.02.2023. godine

Cilj seminara je da predstavi teme i propise koji su značajni poreznim obveznicima, pruži korisne smjernice i praktične savjete u kontekstu ostvarenja njihovih prava i obaveza, upozna učesnike sa rezultatima rada Porezne uprava Federacije BiH te aktuelnostima koje su trenutno u fokusu u kontekstu zakonskih propisa, porezne prijave s rokom dospjeća, kaznenih odredbi za nepodnošenje prijava, poreznih olakšica i drugih oslobađanja, elektronskog podnošenja prijava i sl. Poseban dio seminara posvećen je inspekcijskom nadzoru, njegovom toku, pravima i obavezama poreznih obveznika i drugim značajnim pitanjima iz ove oblasti koja mogu biti korisna za rad na terenu i dr.
Predavači: 
dr.sc. Jasmina Hurić, pomoćnik direktora - Rukovodilac Sektora za plan, analizu, izvještavanje i fiskalizaciju u Središnjem uredu Porezne uprave Federacije BiH i 
mr.sc. Vernes Šikalo, federalni porezni inspektor u Sektoru za registraciju, kontrolu i naplatu doprinosa u Središnjem uredu Porezne uprave Federacije BiH 

Kotizacija po učesniku: 169,00 KM plus PDV
Za organizacije koje prijave 2 ili više učesnika te za prijave do 25.01.2023. godine odobrava se popust od 10% na kotizaciju.  
U kotizaciju je uključeno: učešće na seminaru, radni materijali, osvježenje u pauzama i zajednički ručak, certifikat o učešću.
Prijava na seminar se vrši dostavom prijavnog obrasca putem e-maila na adresu: a.handzic@kfbih.com, najkasnije do 30.01.2023. godine. Broj učesnika je ograničen. 
Prijavljenim učesnicima će biti dostavljene upute vezano za uplatu kotizacije za seminar.
Agendu seminara možete preuzeti ovdje. Za sva dodatna pitanja, molimo Vas da kontaktirate Centar za promociju i edukaciju Privredne/Gospodarske komora FBiH (kontakt osoba: Aida Handžić – tel: 033 566 322 ili e-mail: a.handzic@kfbih.com).