Seminar "Porezna uprava FBiH – prava i obaveze poreznih obveznika u inspekcijskom nadzoru s naglaskom na zakonske propise"

06.10.2021
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH Vas poziva da uzmete učešće na seminaru

"Porezna uprava Federacije BiH – prava i obaveze poreznih obveznika u inspekcijskom nadzoru s naglaskom na zakonske propise”

Sarajevo, 21.10.2021. godine


Cilj seminara je da učesnike detaljno upozna sa poreznim sistemom u BiH, važećim propisima u ovoj oblasti na svim nivoima vlasti, te da učesnicima pruži korisne smjernice i praktične savjete u kontekstu ostvarenja njihovih prava i obaveza, korištenja poreznih olakšica i poticaja, poreznih oslobađanja, te elektronskog podnošenja poreznih prijava. Tokom seminara će se također posvetiti pažnja pravima i obavezama poreznih obveznika u toku inspekcijskog nadzora.

Predavači:
•    dr. sc. Jasmina Hurić - pomoćnik direktora, Porezna uprava Federacije BiH, rukovodilac Sektora za planiranje, analize, izvještavanje i fiskalizaciju, Središnji ured Sarajevo i
•    mr. sc. Vernes Šikalo, federalni porezni inspektor, Porezna uprava Federacije BiH, Sektor za jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, Središnji ured Sarajevo.

Kotizacija po učesniku: 150,00 KM plus PDV.

Za članove Privredne/Gospodarske komore FBiH, organizacije koje prijave 2 ili više učesnika te za rane prijave (do 14.10.2021. godine) odobrava se popust od 10% na kotizaciju.  

U kotizaciju je uključeno: učešće na seminaru, radni materijali, osvježenje u pauzama i zajednički ručak, certifikat o učešću.

Seminar će se održati uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.

Prijava na seminar se vrši dostavom prijavnog obrasca putem e-maila na adresu: a.handzic@kfbih.com, najkasnije do 18.10.2021. godine.

Broj učesnika je ograničen. Organizator zadržava pravo da seminar odgodi ukoliko zbog odluka nadležnih organa vezano za COVID-19 održavanje ne bude moguće odnosno ukoliko se za seminar ne prijavi dovoljan broj učesnika.

Prijavljenim učesnicima će po isteku roka za rane prijave biti dostavljene upute vezano za uplatu kotizacije za učešće.

Agendu seminara možete preuzeti ovdje. Za sva dodatna pitanja, molimo Vas da kontaktirate Centar za promociju i edukaciju Privredne/Gospodarske komora FBiH (kontakt osoba: Aida Handžić – tel: 033 566 322 ili e-mail: a.handzic@kfbih.com).