Seminar

20.04.2018
S ciljem unapređenja ukupne konkurentske prednosti privrede u BiH, a posebno domaćeg građevinskog i konsalting sektora, Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH i UKI BiH (Udruženje konsultanata inženjera BiH) organiziraju specijalizirani akreditirani seminar za izvođače radova, investitore, nadzorne organe, konsultante, državne institucije i agencije na temu:


„Modul 1 – Praktična primjena FIDIC uslova ugovaranja"
srijeda, 25.04. i četvrtak, 26.04.2018 u 09.00 sati
Privredna/Gospodarska komora FBiH
(Sarajevo, Branislava Đurđeva br. 10)


Cilj seminara: Upoznati učesnike sa FIDIC-ovim uslovima ugovora (Crvena knjiga, Žuta knjiga, Srebrna Knjiga, Zelena knjiga i Bijela knjiga), te pružiti neophodna znanja za realizaciju projekata prema FIDIC uslovima.

Između ostalog na seminaru će se tretirati sljedeće teme:

1. Osnovni FIDIC postulati,
2. Ugovorne strane i ugovorni dokumenti (bazirano na FIDIC Crvenoj knjizi 1999),
3. Upravljanje FIDIC (1999) ugovorom – kvalitet, vrijeme, plaćanje, štete i rizici,
4. Izmjene, korekcije, potraživanja, sporovi, suspenzije i prekid ugovora (FIDIC Crvena knjiga 1999),
5. Specifičnosti FIDIC Žute knjige, Srebrne knjige, Zelene knjige i Bijele knjige i
6. FIDIC MDB Harmonizovano izdanje Ugovora (2010)

Agendu seminara možete preuzeti ovdje.

Predavači:
1. Erdal Trhulj, dipl.ing., - konsultant za FIDIC ugovore u građevinarstvu
2. Sead Dizdarević, dipl.prav. konsultant za FIDIC ugovore u građevinarstvu

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 340,00 KM + PDV, a uključuje materijal za seminar, osvježenja i ručak u pauzama tokom seminara. Napomena: za prijavu više od 5 polaznika, za šestog i svakog narednog polaznika odobrava se popust od 50%.

Za sve učesnike seminara obezbjeđene su FIDIC knjige (Crvena, Roza i Žuta) sa posebnim popustom od 50%. Učesnici seminara dobijaju uvjerenje o završenom seminaru Modul 1 – Praktična primjena FIDIC uslova ugovaranja.

Za potvrdu učešća, molimo da dostavite popunjen prijavni obrazac putem e-maila (na adresu: a.handzic@kfbih.com) ili faksa (na broj: 033 217 783), najkasnije do 23.04.2018. godine.

Za sve dodatne informacije, molimo da kontaktirate: gđu Aidu Handžić (tel: 033 566 322 ili e-mail: a.handzic@kfbih.com) ili gđu Andreju Softić (tel: 033 566 333 ili e-mail: a.softic@kfbih.com).