SAP Enterprise Resource Planning!!! - IUS life - centar za cjeloživotno učenje, Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), organizuje SAP ERP kurs!

13.08.2021


SAP ERP kurs omogućava polaznicima da spoznaju, uče i unapređuju ključno poslovno znanje kroz nekoliko područja studija, sa fokusom na najpopularnije module SAP softvera.

Target grupa su poslovni ljudi, studenti i svi oni koji žele naučiti nešto novo o poslovnom modelu koji pruža SAP.

SAP ERP kurs će Vam pomoći da se pripremite za tržište rada i budete konkurentniji na istom. Pozivamo mlade ljude koji su na početku karijere koji nisu imali priliku da se susreću sa SAP softverom, niti mogućnost sticanja ovakvih znanja i vještina na radnom mjestu, da nam se pridruže.

- Početak kursa je u četvrtak, 16.09.2021.
- Održavat će se ponedjeljkom i četvrtkom od 18:00 do 20:00 sati.
- Kurs će trajati 4 sedmice/16 časova.
- Cijena kursa iznosi 200 KM.
- Nastava će se odvijati po kombinovanom modelu: učionica/online.

Registracija u toku!

Link za prijavu.