POZIV PODUZETNICAMA I SVIM ZAINTERESIRANIM NA BESPLATNU RADIONICU "PRIPREMA I PISANJE KONCEPT NOTA I PROJEKATA DOMAĆIH I INOSTRANIH DONATORA"

06.07.2021


Privredna/Gospodarska komora FBiH u okviru projekta "SBA u BiH" (aktivnosti za ekonomsko osnaživanje žena), uz podršku Agencije za razvoj preduzeća Eda, poziva poduzetnice i sve zainteresirane na besplatnu dvodnevnu radionicu "Priprema i pisanje koncept nota i projekata domaćih i inostranih donatora”, koja će se održati online, 15. i 16.07.2021. godine.

Kako bi se dobila sredstva iz domaćih i inostranih fondova, nužno je kvalitetno razraditi projektnu ideju i napisati projektni prijedlog koji zadovoljava sve uslove predmetnog poziva, pazeći pri tome na sve detalje vezane uz strukturu i logiku prijave, te prikladnu projektnu terminologiju. Domaći i ino fondovi zahtjevaju niz novih izazova u pripremi projektnih prijedloga i provedbi projekata koji su veoma složeni i za što je potreban visok nivo stručnosti ili već prethodno iskustvo. Vrlo bitno je definisati tačne i koncizne informacije kako bi se projektna ideja prepoznala i odabrala, a potom i pravilno uklopila u sve uslove poziva. Pri tom je potrebno paziti i na sve zahtjeve poziva u pogledu ispunjavanja administrativnih procedura koje je potrebno ispoštovati, a koje su u većini eliminatornog karaktera.

Cilj radionice je preći kroz sve elemente pripreme projekta, izrade aplikacije sa posebnim osvrtom na eliminatorne stavke, te kako iz projektne ideje-koncepta projekta  preći u kvalitetnu projektnu aplikaciju, koja pri tome zadovoljava uslove poziva.

Poseban osvrt napravit ćemo na raspoložive programe podrške poduzetnicama.

Kome je namijenjena obuka?
• Poduzetnicama
• Pokretačima biznisa koji žele ponuditi nov proizvod ili uslugu,
• MSP koje imaju namjeru pokrenuti neku novu inicijativu ili novi projekt prema raspisanom projektnom pozivu,
• Osobama koje rade na pisanju projektnih prijedloga i gotovih projektnih aplikacija,
• Svim zainteresovanim koje zanima tema pisanja projekata.

Pomoću ovih informacija polaznici će dobiti neophodna znanja i vještine kako strukturirati projektnu aplikaciju, kako prikazati problem koji žele riješiti projektom, kako napisati konkretne i specifične ciljeve koje će isporučiti projekat sa osvrtom na izvodljivost i održivost projekta.

Za učešće na radionici potrebno je poslati svoje kontakt podatke (ime i prezime, kontakt broj, naziv kompanije, adresa, mjesto) na email adresu a.karahasan@kfbih.com ili a.hodzic@kfbih.com , do srijede 14.07.2021. godine, do 14h. Više informacija dostupno je putem kontakt broja: +387 33 566 333 Anela Karahasan ili +387 33 566 308 Armin Hodžić.

Detaljna agenda sa satnicom će biti dostavljena učesnicima po prijavi učešća.