POZIV NA BESPLATNU OBUKU: “TRANZICIJSKI MODELI I PRIMJERI E-MOBILNOSTI KAO ZELENOG I ODRŽIVOG TRANSPORTA”

28.02.2023


Privredna/Gospodarska komora FBIH u okviru projekta „Business Information Hub", koji se implementira u okviru šireg EU4BusinessRecovery projekta, a finansira Evropska Unija i Vlada SR Njemačke poziva mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP), na BESPLATNU OBUKU na temu: "TRANZICIJSKI MODELI I PRIMJERI E-MOBILNOSTI KAO ZELENOG I ODRŽIVOG TRANSPORTA”.

Online obuka će se održati online, u četvrtak, 09.03.2023. sa početkom u 10h.

Prijavu za učešće je moguće izvršit putem linka najkasnije do srijede, 08.03.2023. godine.

Detaljna agenda bit će naknadno dostavljena prijavljenim učesnicima obuke. Prijavljeni učesnici se mole da dan pred obuku, provjere junk/spam foldere u slučaju da su link za pristupanje obuci i agenda završili u neželjenoj pošti.

Kako su ciljevi EU dekarbonizacija do 2050. godine i smanjenje zagađenje iz transporta, težnja je sav transport učiniti "čistim” i održivim. Na tom putu u posljednje vrijeme, čisti transport se suočava sa novim izazovima u pogledu visoke cijene energije i energetskog deficita u EU. Koji su trenutno dostupni poticaji za zeleni transport, koja su opciona rješenja, kako postići energetske uštede, te kakvo je trenutno stanje u pojedinim zemljama u Evropi i BiH su neke od tema koje su sastavni dio ove obuke.

Poziv za obuku najmjenjen je svim mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP), sa posebnim fokusom na kompanije iz metalnog i drvnog sektora.

Motiv realizacije projekta Business Information Hub je pretvaranje teških vremena za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) u svojevrsnu priliku, transformacijom trenutne situacije alternativnim putevima koji će istaći upotrebu pametnih i online alata, te tako omogućit nastavak poslovanja i u ovim izazovnim vremenima.

Više informacija o projektu dostupno je na www.bizhub.ba

"Projekat EU4BusinessRecovery podržava mikro, mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini da nastave sa poslovanjem i očuvanjem radnih mjesta, a posebno će podržati poduzetnice, mlade i druge ranjive skupine u osnivanju vlastitih biznisa i u prevladavanju negativnog učinka pandemije Covid-19 stvaranjem otpornijeg poslovnog okruženja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona eura) i Vlada Savezne Republike Njemačke (0,7 milion eura). EU4BusinessRecovery zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od 2021. godine do 2023. godine. Za više informacija, posjetite www.eu4business.ba.

Za dodatna pitanja o projektu molimo vas kontaktirajte :

Anela Karahasan, Projekt menadžer

email: a.karahasan@kfbih.com

tel: 38733 566 333, i

Armin Hodžić, Tim lider

email: a.hodzic@kfbih.com

tel: 38733 566 301