IUS LIFE CENTAR ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE Internacionalnog Univerzitea u Sarajevu (IUS), organizuje SAP Enterprise Resource Planning kurs

06.09.2019
SAP ERP kurs omogućava polaznicima mogućnost spoznaje, učenja i unapređenje ključnog poslovnog znanja kroz nekoliko područja studija, sa fokusom na najpopularnije module SAP softvera. Target grupa su poslovni ljudi, studenti i svi oni koji žele naučiti nešto novo o poslovnom modelu koji pruža SAP.

SAP ERP kurs će Vam pomoći da se  pripremiti se za tržište rada te biti konkurentniji na istom. Pozivamo mlade ljude  na početku karijere koji nisu imali priliku da se susreću sa SAP softverom, niti mogućnost sticanja ovakvih znanja i vještina na radnom mjestu, da nam se pridruže.

Registracija u toku!