Dvojna diploma Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) i Tehničkog univerziteta u Istanbulu (ITU)

28.05.2019
Internacionalni univerzitet u Sarajevu, kao društveno odgovorna institucija iz godine u godinu nastoji poboljšati uslove studiranja na IUS-u. Osim odlične povezanosti sa tržištem rada, putem raznih sporazuma, proširujemo i saradnju sa drugim univerzitetima širom Evrope. Jedan od takvih sporazuma potvrđen je krajem aprila. Stoga, izuzetna nam je čast i zadovoljstvo obavijestiti vas da je IUS počeo sa upisom studenata na program dvojnih diploma sa Tehničkim univerzitetom u Istanbulu (ITU).

Saradnja na projektu dvojnih diploma sa Tehničkim univerzitetom u Istanbulu aktuelna je od maja 2018. godine, a u međuvremenu je potpisan Protokol o dvojnim diplomama te su usaglašeni svi detalji sporazuma. Sporazumom je dogovoreno da je trajanje studija u zajedničkom programu četiri (4) akademske godine, te će se nastavni proces izvoditi na engleskom jeziku.  Prva i druga akademska godina zajedničkog programa će se provoditi na IUS-u, dok će se treća i četvrta akademska godina provoditi na ITU-u.  U slučaju potrebe dodatnog usavršavanja engleskog jezika, student će pohađati Pripremnu školu engleskog jezika na IUS-u.

Studijski programi koji su obuhvaćeni ovim sporazumom su arhitektura, mašinstvo, ekonomija, elektrotehnika i elektronika (komunikacije). Po uspješnom okončanju studija, diplomanti će dobiti dvije diploma, jednu izdatu od strane IUS-a a drugu izdatu od strane Tehničkog univerziteta u Istanbulu.

Zahvaljujući potpisanom sporazumu, IUS je polaznicima ovog programa obezbijedio odlične finansijke uslove. Prema tome, školarina za 2019. na programu dvojnih diploma iznosi 4.000 eura na IUS-u, dok školarina na ITU-u iznosi 12.000 turskih lira odnosno 1.750 eura za jednu akademsku godinu. Školarina se plaća shodno važećim institucionalnim procedurama.

Tehnički univerzitet u Istanbulu (https://global.itu.edu.tr) je državni univerzitet osnovan 1773. godine pod imenom "Mühendishane-i Bahr-i Hümayun” (Imperial School of Naval Engineering). Tehnički univerzitet u Istanbulu je istaknuti i pionirski univerzitet inženjerstva, tehničkih nauka i arhitekture sa mnogo inovativnih studija na poljima nauke, tehnologije, istraživanja i razvoja. ITU, kao univerzitet koji se uglavnom sastoji od fakulteta tehničkih nauka i istraživačkih laboratorija, blisko sarađuje sa preduzećima i drugim ekonomskim i društvenim partnerima. U tu svrhu, ITU je stvorio mnoge tehno-naučne parkove, inkubacijske centre, centar za poduzetništvo i inovacije, te ured za transfer tehnologije. Na taj način ITU nudi povoljno okruženje za studente da izgrade uspješnu karijeru u svojim profesijama, da se usavrše, traže mogućnosti za stažiranje i provode istraživačke projekte.

Budući da je broj mjesta ograničen, pozivamo Vas da iskoristite mogućnosti koje Vam pruža studiranje na IUS-u te upišete program dvojnih diploma