Arhiva: Aktuelnosti iz Komore

Podržana primjena alternativnih pravila porijekla
www.vijeceministarabih.gov.ba 10.06.2022
Podržana primjena alternativnih pravila porijekla
Obavijest
24.12.2019
Obavijest
Usavršavanje članova NO i uprava u Sarajevu
Privredna/Gospodarska komora FBiH 20.11.2015
Usavršavanje članova NO i uprava u Sarajevu
NOVO! Zakon o privrednim/Gospodarskim društvima
Privredna/Gospodarska komora FBiH 18.11.2015
NOVO! Zakon o privrednim/Gospodarskim društvima
E-MEMO PREZENTACIJA
Dario Planinić,dipl.oec 21.10.2015
E-MEMO PREZENTACIJA